Lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường

1a. Lĩnh vực quan trắc môi trường:

Bảo vệ môi trường từ xưa đến nay vẫn luôn là vấn đề nhức nhối cần mọi người chung tay thực hiện. Trong đó, quan trắc môi trường được xem như hoạt động hiệu quả giúp các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất cũng như cơ quan ban ngành theo dõi và kiểm soát kịp thời các tác động ảnh hưởng tới môi trường.

Lấy mẫu khí thải ống khói tại nhà máy nhiệt điện Na Dương – tỉnh Lạng Sơn

Trước tiên cần giải đáp thắc mắc này. Quan trắc môi trường là quá trình đo đạc, lấy mẫu, phân tích và theo dõi một cách có hệ thống về thành phần của môi trường, bao gồm các yếu tố tác động lên môi trường như đất, nước và không khí.

Nhằm cung cấp thông tin chính xác về chất lượng môi trường tại từng thời điểm khác nhau để đánh giá hiện trạng cũng như diễn biến của chất lượng môi trường và có những biện pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời.

Lấy mẫu không khí tại nhà máy nhiệt điện Na Dương – tỉnh Lạng Sơn

Thường bao gồm 2 lĩnh vực là quan trắc hiện trường( lấy mẫu kiểm tra ngay tại hiện trường) và phân tích môi trường( thực hiện trong phòng thí nghiệm). Các phạm vi quan trắc bao gồm:

Phòng Quan trắc và phân tích môi trường được xây dựng và phát triển theo hướng đáp ứng và phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, với mục đích hướng đến là sự CHÍNH XÁC, tính TRUNG THỰC và đáp ứng KỊP THỜI.

– Quan trắc môi trường đất, bùn thải… Môi trường đất được lấy mẫu và phân tích các thông số cụ thể của từng mẫu đất. Qua số liệu, có thể biết được tính chất hiện tại của mẫu đất. Đồng thời xác định xem mẫu đất có bị ô nhiễm, nhiễm xạ hay không. Vị trí lấy mẫu quan trắc đất có thể là khu dân cư, khu vực công ty sản xuất, chế biến, đất ở nơi phát thải, gần nguồn thải,…

– Quan trắc khí thải công nghiệp, khí thải lò đốt rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và rác thải y tế, chất thải nguy hại  với trên 30 thông số: bụi tổng số, các kim loại nặng trong khí thải, khí vô cơ, khí hữu cơ bằng phương pháp ISOKINETIC và các phương pháp hiện đại (chi tiết tại phụ lục);

– Quan trắc môi trường không khí xung quanh, môi trường lao động… với trên 20 thông số: bụi vô cơ, khí vô cơ, khí hữu cơ…(chi tiết tại phụ lục);

– Quan trắc môi trường nước mặt, nước biển… với các thông số: chế độ thủy văn, thông số hóa lý, kim loại nặng, dinh dưỡng…(chi tiết tại phụ lục);

– Quan trắc nước nước thải: nước thải công nghiệp, nước thải bệnh viện, nước thải sinh hoạt … với các thông số: thông số hóa lý, kim loại nặng, dinh dưỡng…(chi tiết tại phụ lục);

– Tư vấn, thiết kế, xây dựng mạng lưới quan trắc các tỉnh, huyện, cơ sở và địa phương…

Lấy mẫu không khí tại Cty CP Môi trường

đô thị và công nghiệp Bắc Sơn

Lấy mẫu khí thải Công ty TNHH khoa học kỹ

thuật năng lượng mặt trời BoViet– Bắc Giang

Lấy mẫu khí thải tại công ty thuốc lá

Thăng Long

Lấy mẫu khí thải tại Công ty TNHH

Tân Thuận Phong

1b. Lĩnh vực phân tích môi trường

– Khí thải: Đã được BTNMT chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu hóa vô cơ như: Bụi Tổng, SO2, CO, NOx, NH3, H2SO4.

– Không khí xung quanh: Đã được BTNMT chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu hóa vô cơ như: Bụi TPS, Bụi PM10, SO2, CO, NO2, H2S, NH3.

– Môi trường lao động: Đã được BTNMT chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu hóa vô cơ như: Bụi TPS, Bụi PM10, SO2, CO, NO2, H2S, NH3

– Nước, đất, trầm tích: Đã được BTNMT chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu kim loại, hóa vô cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.