Lĩnh vực hoạt động

Công ty Cổ phần Quan trắc và Xử lý môi trường Thái Dương hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0106699081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội đăng ký lần đầu ngày 24/11/2014 và đăng ký thay đổi lần 5 ngày 19/07/2018.

Công ty Cổ phần Quan trắc và Xử lý môi trường Thái Dương được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số chứng nhận VIMCERTS số 163 của Bộ Tài nguyên Môi trường với trên 300 thông số thuộc các thành phần môi trường: Khí thải, không khí xung quanh và môi trường lao động, nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển, chất thải rắn, bùn, trầm tích…

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Quan trắc và Xử lý Môi trường Thái Dương đã và đang hợp tác, tư vấn cho các đối tác là các công ty, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các cơ quan quản lý nhà nước của Trung Ương và địa phương trong các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau về môi trường.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty bao gồm:

 1. Lĩnh vực Quan trắc môi trường

Phòng Quan trắc môi trường được xây dựng và phát triển theo hướng đáp ứng và phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, với mục đích hướng đến là sự CHÍNH XÁC, tính TRUNG THỰC và đáp ứng KỊP THỜI.

– Quan trắc khí thải công nghiệp, khí thải lò đốt rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và rác thải y tế, chất thải nguy hại  với trên 30 thông số: bụi tổng số, các kim loại nặng trong khí thải, khí vô cơ, khí hữu cơ bằng phương pháp ISOKINETIC và các phương pháp hiện đại (chi tiết tại phụ lục);

– Quan trắc môi trường không khí xung quanh, môi trường lao động… với trên 20 thông số: bụi vô cơ, khí vô cơ, khí hữu cơ…(chi tiết tại phụ lục);

– Quan trắc môi trường nước mặt, nước biển… với các thông số: chế độ thủy văn, thông số hóa lý, kim loại nặng, dinh dưỡng…(chi tiết tại phụ lục);

– Quan trắc nước nước thải: nước thải công nghiệp, nước thải bệnh viện, nước thải sinh hoạt … với các thông số: thông số hóa lý, kim loại nặng, dinh dưỡng…(chi tiết tại phụ lục);

– Tư vấn, thiết kế, xây dựng mạng lưới quan trắc các tỉnh, huyện, cơ sở và địa phương…

 1. Lĩnh vực Phân tích môi trường

– Khí thải: Đã được BTNMT chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu hóa vô cơ như: Bụi Tổng, SO2, CO, NOx, NH3, H2SO4.

– Không khí xung quanh: Đã được BTNMT chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu hóa vô cơ như: Bụi TPS, Bụi PM10, SO2, CO, NO2, H2S, NH3.

– Môi trường lao động: Đã được BTNMT chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu hóa vô cơ như: Bụi TPS, Bụi PM10, SO2, CO, NO2, H2S, NH3

– Nước, đất, trầm tích: Đã được BTNMT chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu kim loại, hóa vô cơ.

 1. Lĩnh vực Tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ môi trường

Phòng tư vấn xây dựng và công nghệ môi trường của Công ty hoạt động với định hướng “Liên tục cải tiến” luôn nỗ lực cả về nhân lực, vật lực, xây dựng thương hiệu uy tín tạo niềm tin với khách hàng, cùng những sản phẩm và dịch vụ chúng tôi thực hiện, bao gồm:

– Lĩnh vực tư vấn môi trường:

 • Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chi tiết.
 • Lập báo cáo, đề án xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
 • Lập báo cáo, đề án xin cấp giấy khai thác, sử dụng nước dưới đất.
 • Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ bảo vệ môi trường.
 • Lập báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.
 • Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ (Không khí, nước, bụi, tiếng ồn, vi khí hậu, khí độc, độ rung…).
 • Tư vấn quản lý chất thải bao gồm chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, nước thải và khí thải;
 • Lập hồ sơ xin cấp phép sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
 • Tư vấn đánh giá và xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố, rủi ro trong sản xuất công nghiệp và an toàn hóa chất;
 • Đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực quan trắc, phân tích, hóa chất và môi trường;
 • Lĩnh vực tư vấn chuyển giao công nghệ:
 • Thiết kế công nghệ, thiết bị ngành nước (Trừ dịch vụ thiết kế công trình).
 • Cung cấp, lắp đặt, xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp.
 • Cung cấp, lắp đặt, xây dựng hệ thống xử lý khí thải cho các loại hình sản xuất: Hệ thống xử lý khí thải do Công ty cổ phần Quan trắc và Xử lý môi trường Thái Dương nghiên cứu, thiết kế áp dụng công nghệ xử lý khí thải hoàn toàn mới và ưu việt. Công nghệ xử lý khí thải này được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền sáng chế ( Quy trình và hệ thống xử lý khí thải lò công nghiệp) theo Quyết định số 7855/QĐ-SHTT ngày 27/04/2011Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1791 ( Lò đốt các loại chất thải rắn) theo Quyết định số 48874/QĐ-SHTT ngày 11/07/2018 đã áp dụng cho việc xử lý khí thải công nghiệp nói chung. Đây là một giải pháp tối ưu,  xử lý được triệt để lượng khí thải độc hại thải ra môi trường đạt quy chuẩn Quốc gia hiện hành. (Chi tiết tại phần phụ lục).
 • Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước, khí thải, chất thải rắn,..
 1. Lĩnh vực máy móc thiết bị
 • Cung cấp các máy móc thiết bị phục vụ cho thi công xử lý nước cấp.
 • Cung cấp các máy móc thiết bị phục vụ cho thi công xử lý nước thải.
 • Cung cấp các máy móc thiết bị phục vụ cho thi công xử lý khí thải, bụi thải.
 1. Lĩnh vực hóa chất vật liệu
 • Cung cấp các loại vật liệu lọc phục vụ cho xử lý nước cấp (Than hoạt tính, cát thạch anh, vật liệu khử Asen, Amoni…).
 • Cung cấp các vật tư, chế phẩm cho xử lý nước thải (Đệm vi sinh, đĩa phân phối khí, chủng vi sinh, chế phẩm sinh học khử mùi … ).
 • Cung cấp hoá chất phục vụ xử lý nước (Hoá chất keo tụ, ổn định pH … ).
 • Cung cấp vật liệu lọc, hóa chất cho các hoạt động xử lý ô nhiễm khí thải.