Khái quát chung

khái quát chung

  1. THÔNG TIN CHUNG

1.

Tên giao dịch:

CÔNG TY C PHẦN QUAN TRẮC VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THÁI DƯƠNG

2.

Tên tiếng Anh:

THAIDUONG ENVIRONMENTAL TREATMENT AND MONITORING JOINT STOCK COMPANY

3.

Tên viết tắt:

THAIDUONG ETM

4.

Trụ sở chính:

Số 24, ngõ 18 phố Phan Văn Trị, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội;

5.

VPGD:

Số 38 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

6.

Điện thoại:

0243.573.7766

7.

Fax:

0243.577.3403

8.

Website:

www.thaiduongetm.vn

9.

Email:

thaiduong.etm@gmail.com

10.

Vốn điều lệ:

18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng chẵn)

11.

Mã số thuế:

0106699081

12.

Tài khoản:

Số0021000355277 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

13.

GPĐKKD:

Số 0106699081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 24/11/2014 và thay đổi lần thứ 5, ngày 19 tháng 07 năm 2018

14.

 

 

15.

VIMCERTS:

 

 

VILAS:

Số 163 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Số 969 của Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận

16.

Giám đốc:

Ông Dương Văn Chức