Bộ máy tổ chức

bộ máy tổ chức

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Số năm

Kinh nghiệm

Lĩnh vực

đã được đào tạo

Ban Lãnh đạo Công ty

1

Dương Văn Chức

Chủ tịch HĐQT- Giám đốc

Cử nhân

25

Kinh tế

2

Đoàn Thị Hoa Uyên

P. Giám đốc

Cử nhân

18

Kinh tế

Phòng Quan trắc môi trường

1

Bùi Đức Thiện

Nhân viên

Kỹ sư

5

Công nghệ kỹ thuật môi trường

– Chứng chỉ đào tạo quan trắc khí thải bằng phương pháp ISOKINETIC của TCMT;

– Chứng chỉ đào tạo quan trắc môi trường của TCMT

3

Nguyễn Văn Thương

Nhân viên

Kỹ Sư

7

Xây dựng

2

Đặng Ngọc Khải

Nhân viên

Thạc sỹ

12

Khoa học đất

– Công nghệ kỹ thuật môi trường;

– Chứng chỉ đào tạo quan trắc khí thải bằng phương pháp ISOKINETIC của TCMT;

– Chứng chỉ đào tạo quan trắc môi trường của TCMT

3

Đặng Ngọc Khải

Nhân viên

Thạc sỹ

12

Khoa học đất

– Công nghệ kỹ thuật môi trường;

– Chứng chỉ đào tạo quan trắc khí thải bằng phương pháp ISOKINETIC của TCMT;

– Chứng chỉ đào tạo quan trắc môi trường của TCMT

4

Nguyễn Ngọc Hải

Nhân viên

Kỹ sư

4

– Công nghệ kỹ thuật môi trường;

5

Dương Văn Thanh

Nhân viên

Kỹ sư

10

Công nghệ kỹ thuật môi trường

6

Nguyễn Trung Tuấn

Nhân viên

Cử nhân

5

Khoa học môi trường

Phòng Phân tích môi trường

1

Bùi Minh Nguyệt

Trường phòng

Thạc sĩ

6

– Thạc sĩ Khoa học Môi trường

– Cử nhân sinh học

– Chứng chỉ đào tạo phân tích vi sinh của Bộ KHCN;

– Chứng chỉ đào tạo ISO/IEC 17025:2017 của Bộ KHCN

2

Vũ Thị Huyền

Nhân viên

Cử nhân

11

Khoa học môi trường

3

Dương Minh Khải

Nhân viên

Thạc sĩ

5

Công nghệ sinh học

4

Nguyễn Thị Nhài

Nhân viên

Cử nhân

4

Khoa học Môi trường

5

Nguyễn Thị Thùy Dung

Nhân viên

Cử  nhân

3

Kỹ thuật môi trường

Phòng Tư vấn và công nghệ môi trường

1

Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng

Thạc sĩ

15

Kỹ thuật môi trường

2

Nguyễn Thanh Tùng

Phó phòng

Kỹ sư

11

Kỹ sư môi trường

3

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên

Thạc sỹ

6

–        Khoa học Môi trường

– Chứng chỉ Nghiệp vụ tư vấn ĐTM củaTổng cục môi trường

– ISO/IEC 17025:2005 Internal Auditor Training, Công ty tư vấn quản lý châu Á – Thái Bình Dương (APMC)

4

Dương Thanh Thủy

Nhân viên

Thạc sĩ

16

Kiến trúc

5

Vũ Tiến Dũng

Nhân viên

Kỹ sư

12

Thiết kế cấp thoát nước

6

Trương Thành Tâm

Nhân viên

Kỹ sư

8

KS. Địa chất thủy văn – Địa chất công trình

7

Nguyễn Huy Khơi

Nhân viên

Kỹ sư

8

KS. Địa chất thủy văn – Địa chất công trình

8

Nguyễn Công Hạnh

Nhân viên

Kỹ sư

8

Tự động hóa

9

Vũ Văn Hinh

Nhân viên

Kỹ sư

12

Điện tử-viễn thông